ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวานไม่ได้แปลตรงตัวว่า sweet mouth X ที่จริงต้องใช้ sweet talker เช่น You're a sweet talker. ก็คือคุณปากหวานนั่นเองครับ คำพูดอื่น ๆ จากคลิปมีดังนี้ Don't flatter yourself! อย่าสำคัญตนผิด Don't toot your own horn! อย่ายกหางตัวเอง I have a sweet tooth. ผมชอบกินของหวาน You have a foul mouth. คุณปากเสีย, ปากร้าย You have a dirty mouth. คุณปากหมา, ปากตลาด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

How About You? [Ep3] มื้อเช้าชอบกินอะไร ? What do you like to have for breakfast?

ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Chick Flick แปลว่าอะไร ได้ยินฝรั่งใช้บ่อย

Aboard กับ Abroad ต่างกันอย่างไร, ตั้งใจ มุ่งมั่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่ามาดูถูกฉัน กับ ให้เกียรติฉันหน่อย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Anymore กับ Any More ใช้ต่างกันอย่างไร

ห้าสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย ๆ

หนุ่มรัสเซียคึกคะนอง โดดจากตึกชั้น 4 ลงใส่กองหิมะนุ่ม ๆ