ปากหวาน ปากร้าย ปากมาก ปากจัด ปากสว่าง ช่างติ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

Responsive image

เปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช

Responsive image

ไร้สาระ มีเหตุผล ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ซาบซึ้ง ลึกซึ้ง จูงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

๕ คำที่แปลว่าตลก 5 Words That Mean Talok

Responsive image

ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย โดนตัดไฟ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

เกรงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ปากหวาน ปากร้าย ปากมาก ปากจัด ปากสว่าง ช่างติ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร