ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวานไม่ได้แปลตรงตัวว่า sweet mouth X ที่จริงต้องใช้ sweet talker เช่น You're a sweet talker. ก็คือคุณปากหวานนั่นเองครับ คำพูดอื่น ๆ จากคลิปมีดังนี้ Don't flatter yourself! อย่าสำคัญตนผิด Don't toot your own horn! อย่ายกหางตัวเอง I have a sweet tooth. ผมชอบกินของหวาน You have a foul mouth. คุณปากเสีย, ปากร้าย You have a dirty mouth. คุณปากหมา, ปากตลาด

Facebook Google Twitter