ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวานไม่ได้แปลตรงตัวว่า sweet mouth X ที่จริงต้องใช้ sweet talker เช่น You're a sweet talker. ก็คือคุณปากหวานนั่นเองครับ คำพูดอื่น ๆ จากคลิปมีดังนี้ Don't flatter yourself! อย่าสำคัญตนผิด Don't toot your own horn! อย่ายกหางตัวเอง I have a sweet tooth. ผมชอบกินของหวาน You have a foul mouth. คุณปากเสีย, ปากร้าย You have a dirty mouth. คุณปากหมา, ปากตลาด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ถ้าเป็นประโยคคำถามภาษาอังกฤษต้องขึ้นเสียงสูงต่อท้ายไหม

ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อถือ น่าอัศจรรย์ น่าสนใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

แล้วแต่คุณ ตามใจคุณ ตามสบาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หดหู่ น่าเสียดาย คนขี้เกียจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

สมควรใช้คำว่า retarded มั้ย

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๙ Everyday English 9

งอน ง้อ น้อยใจ กิ๊ก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง