ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวานไม่ได้แปลตรงตัวว่า sweet mouth X ที่จริงต้องใช้ sweet talker เช่น You're a sweet talker. ก็คือคุณปากหวานนั่นเองครับ คำพูดอื่น ๆ จากคลิปมีดังนี้ Don't flatter yourself! อย่าสำคัญตนผิด Don't toot your own horn! อย่ายกหางตัวเอง I have a sweet tooth. ผมชอบกินของหวาน You have a foul mouth. คุณปากเสีย, ปากร้าย You have a dirty mouth. คุณปากหมา, ปากตลาด

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Another กับ Other ต่างกันอย่างไร

Responsive image

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

As...As ใช้อย่างไร

Responsive image

Die, Died, Dead, Death กับ Pass Away ใช้ต่างกันอย่างไร

Responsive image

Grab, Pick, Select กับ Choose ใช้ต่างกันอย่างไร

Responsive image

เจ็ดคำที่แปลว่าเจ๋งหรือเท่

Responsive image

อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Make กับ Do ใช้ต่างกันอย่างไร