Then แปลว่าอะไร

Then แปลว่าอะไร ใช้งานอย่างไร
Den
ถ้ำสัตว์

the fox’s den
ถ้ำของสุนัขจิ้งจอก

then 
แล้วก็, ครั้น, ก็, ถ้างั้น 

We went to eat then we went home. 
เราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน

We went to eat and then we went home
เราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน

The price of food was cheaper then.
ราคาของอาหารถูกกว่าเมื่อตอนนั้น

Back then, the prices were much cheaper. 
เมื่อตอนนั้นราคาถูกกว่านี้เยอะเลย

Back then, I couldn’t speak Thai very well. 
เมื่อตอนนั้น ฉันยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

ถ้า…ก็…

If you’re sick, then you should rest. 
ถ้าเธอป่วย เธอก็ควรจะพักผ่อน

หรือตัด then ออกไปก็ได้

If you’re sick, you should rest. 
ถ้าเธอป่วย เธอก็ควรจะพักผ่อน

Don’t go then. 
ถ้างั้นไม่ต้องไป

You don’t have to go then. 
เพราะเหตุที่คุณว่ามา เพราะฉะนั้นไม่ต้องไป

I don’t wanna go because it’s raining. 
ฉันไม่อยากไปเพราะฝนตก

Don’t go then. 
งั้นไม่ต้องไป

Then don’t go. 
งั้นไม่ต้องไป

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Scared, Afraid, Fear, Fearful, Frighten, Scary, Creepy ใช้อย่างไร

Responsive image

ญาติ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกพี่ลูกน้อง พี่น้อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

แถ พูดไปเรื่อย อ้อมค้อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

เลิกกับแฟน โดนแฟนทิ้ง ยุติความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ต่อให้ ไม่ว่า ถึงแม้ว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Problem กับ Trouble ใช้ต่างกันอย่างไร

Responsive image

ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร