อ่อย จีบ ยั่วยวน เจ้าชู้ ขี้หึง ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร

อ่อย จีบ ยั่วยวน ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร

to throw yourself at someone  แสดงการอ่อยกับคนอื่นอย่างเต็มที่

She threw herself at him but got rejected

เธออ่อยกับเขาแต่ถูกปฏิเสธ


flirtatious/flirty (adj.) ชอบจีบไปเรื่อย

She was very flirtatious with him.   

เธอจีบเค้าเต็มที่

I think he likes her because he was very flirty with her.

คิดว่าเค้าชอบเธอเพราะเค้าดูเหมือนจีบๆ เธอ

He's very flirtatious.

เค้าจีบสาวเยอะ


ส่วน flirt ก็แปลว่า จีบ หรือคนที่ชอบจีบคนอื่น เช่น

 flirt (v.)  จีบ

Don’t flirt with me.  

อย่ามาจีบฉัน

He flirts with a lot of girls.

 

flirt (n.)  คนที่ชอบจีบไปเรื่อย

เค้าจีบสาวเยอะ
He's such a flirt!


seduce (v.)   ยั่วยวน

She tried to seduce him.  

เธอพยายามจะยั่วยวนเค้า


to hit on someone เป็นสแลงที่แปลว่า  จีบ

She tried to hit on me, but I told her I was married.
เธอพยายามจะจีบผม แต่ผมบอกเธอไปว่าผมแต่งงานแล้วเค้าเจ้าชู้ พูดได้หลายแบบเช่น

He's a player! 
He's a playboy! 
He's a womanizer!

He's a philanderer! 


เค้าเป็นคนที่ชอบจีบหญิงอยู่เรื่อย ๆ

 ส่วนหึงก็จะใช้คำว่า jealous ที่แปลว่าอิจฉา เช่น

She doesn't want her boyfriend to talk to any other girls.   

หล่อนไม่อยากให้แฟนคุยกับผู้หญิงคนอื่น  

She gets jealous really easily.

หล่อนขี้หึงมากคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม