-tion ไม่ได้ออกเสียงว่า ชั่น

-tion ไม่ได้ออกเสียงว่า ชั่น แต่ออกเสียงประมาณว่า เชิน เฉิ่น หรือ ชิน นะครับ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

สำเนียงอเมริกันกับบริติชต่างกันอย่างไร

คำทับศัพท์ที่ทำให้ฝรั่งงง

I'll I've I'd ออกเสียงอย่างไร รักนวลสงวนตัว สมน้ำหน้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำที่สะกดด้วย Ch แต่ออกเสียงเป็น Sh

บอกเลิกแบบดี ๆ และแบบแรง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

English สะกิดต่อมฮาตอนที่ 10 ย้อนหลัง พร้อมสรุปคำศัพท์และประโยค

ใกล้ตัว ไกลตัว เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Chick Flick แปลว่าอะไร ได้ยินฝรั่งใช้บ่อย