เสียดายจัง เสียใจด้วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

What a shame! กับ What a pity! ใช้ในความหมายว่า น่าเสียดาย ได้เหมือนกัน 

ส่วน That's too bad! ก็ไม่ถึงกับแย่จังแต่มีความหมายเหมือนเสียใจหรือเสียดายครับ

ถ้าเสียดายของก็ใช้ That's a waste! ก็ได้ครับ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Aboard กับ Abroad ต่างกันอย่างไร, ตั้งใจ มุ่งมั่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เด็กจีนสุดอึด แอบใต้ท้องรถบัส เดินทางไกลกว่า 80 กม. ไปหาแม่ที่ทำงานต่างเมือง

You know? You never know. I've never known. ใช้ต่างกันอย่างไร

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น เกลี้ยกล่อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ค่านิยม กับ รสนิยม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Who กับ Whom ใช้ต่างกันอย่างไร, Who's กับ Whose ใช้ต่างกันอย่างไร

7 คำสแลงที่ใช้กันบ่อย American Slang

เอาอยู่ จัดการ รับมือ ควบคุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร