โศกนาฏกรรม กระสุน โทษประหาร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

โศกนาฏกรรม กระสุน โทษประหาร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? 

There was a hero in this tragedy. มีวีรบุรุษในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ tragedy (n.) โศกนาฏกรรม อ่านว่า แทระเจอะดี He threw himself in front of his wife to shield her from bullets. เขาพุ่งตัวไปบังภรรยาเพื่อปกป้องเธอจากกระสุน shield (n.) โล่ (v.) บังเพื่อปกป้อง อ่านว่า ชิเอิลด bullet (n.) กระสุน อ่านว่า เบิ้ลเหลิท Unfortunately, Juan passed away in the hospital. น่าเศร้าที่คุณ Juan เสียชีวิตในโรงพยาบาล pass away 

เสียชีวิต

die 

ตาย He might get the death penalty. เขาอาจจะได้รับโทษประหารชีวิต death penalty โทษประหารคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม