ฉันจะเลี้ยง แบ่งกันจ่าย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันจะเลี้ยง หรือ ฉันจะจ่ายเอง พูดได้หล่ายแบบ เช่น

It’s my treat.  

I've got this one.

I'll take care of the bill. 

It’s on me. เป็นต้น

 บางทีก็จะใช้ treat เป็นกริยาด้วย เช่น

 I’ll treat you to dinner and a movie. ฉันจะเลี้ยงอาหารเย็นและหนัง

แต่ถ้าเราไม่มีเงินจะเลี้ยงก็อาจจะต้องบอกว่า Let’s split/share the bill. เราแบ่งกันจ่ายดีกว่า

หรือสามารถใช้สำนวนว่า Let’s go Dutch. ก็ได้ซึ่งความหมายที่แท้จริงคือ 

ทุกคนจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งแต่ใช้ในความหมายว่า แบ่งกันจ่ายแบบเท่ากัน ได้เช่นเดียวกันครับ

ส่วน American Share ก็เป็นศัพท์ไทยแลนด์โอนลี่ครับ :)คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม