ฉีดวัคซีน วิตามิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

V ออกเสียงว่า ฟี *มีเสียงก้องในลำคอ


Vaccine อ่านว่า แฟ็คซีน

วัคซีน


เช่น I got vaccinated. / I was vaccinated. / I got a vaccination. 

ฉันถูกฉีดวัคซีน


I got vaccinated for the chicken pox. 

ฉันถูกฉีดวัคซีนอีสุกอีใส


vaccinate (v1)

vaccination (n.) 

วัคซีน

เช่น You will need to get a vaccination.

คุณควรได้รับวัคซีน


คำอื่น ๆ เช่น vote, TV, van, over


เช่น I like to watch TV. 

ฉันชอบดูทีวี


I want to rent a van. 

ฉันอยากเช่ารถตู้


vitamin 

วิตามิน


เช่น I take a vitamin every morning.

ฉันกินวิตามินทุกเช้าinvite 

เชิญชวน


เช่น I want to invite you to my party. 

ฉันอยากชวนคุณไปงานเลี้ยงของฉัน


Invitation (n.) 

การเชื้อเชิญ การเชิญ


เช่น I’m sorry, but I have to decline your invitation.

ฉันเสียใจด้วย แต่ฉันต้องปฏิเสธคำเชิญของคุณคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม