เจ้ากี้เจ้าการ ชอบบังคับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เจ้ากี้เจ้าการ ชอบบังคับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


bossy (adj.)  ชอบทำตัวเป็นเจ้านาย เจ้ากี้เจ้าการ

She’s so bossy.  She likes to tell other people what to do.
เธอเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ เธอชอบบอกให้คนอื่นทำอะไรๆ


Why are you so bossy all the time?  

ทำไมคุณถึงเจ้ากี้เจ้าการตลอดเลย


domineering (adj.) ชอบบังคับ ชอบควบคุมหรือกดขี่ผู้อื่น


controlling (adj.) ชอบควบคุมผู้อื่น เข้มงวดกับคนอื่น

His wife is very controlling.  He’s not allowed to go home later than 9 pm.
ภรรยาเขาเป็นคนเข้มงวดมาก เธอไม่อนุญาตให้เขากลับบ้านเกินสามทุ่ม


overbearing (adj.) เป็นคนที่จุ้นจ้านเกินจะทน

My sister can be overbearing sometimes.  

บางทีพี่สาวฉันก็จุ้นจ้านกับฉันจนเกินที่ฉันจะทนได้



คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม