แก้นิสัยไม่ดี กำไลข้อมือ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์.. 


มีวิธีใหม่ที่จะช่วยแก้นิสัยที่ไม่ดี เว็บไซต์ AMAZON เริ่มขายกำไลข้อมือจะส่งกระแสไฟฟ้าช็อตเพื่อเตือนคุณให้หยุดเมื่อคุณทำไม่ดี อาทิ กินจุบจิบ นอนตื่นสาย ชอบกัดเล็บ ติดทีวี หรือใช้มือถือมากเกินไป
ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่าอยากจะปรับพฤติกรรมอะไรบ้าง หากระบบพบว่าเรากำลังทำพฤติกรรมนั้นอยู่ มันก็จะช็อตเราเพื่อเตือนสติ
ที่น่าสนใจคือเราสามารถให้คนใกล้ชิดสั่งการช็อตเราได้ เมื่อเราทำไม่ดีแต่เป็นแรงไฟฟ้าอ่อนๆ ไม่อันตราย 

โดยผู้คิดค้นบอกว่า "ผมเคยต้องจ้างคนมาตบผมเพื่อช่วยเตือนสติทุกครั้งที่เล่นเฟซบุ๊ก จากนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็พุ่งกระฉูด"


เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

There's a new way to break bad habits. มีวิธีใหม่ที่จะช่วยแก้นิสัยที่ไม่ดี break bad habits

แก้นิสัยไม่ดี

This bracelet gives you an electric shock to remind you to stop. กำไลข้อมือจะส่งกระแสไฟฟ้าช็อตเพื่อเตือนคุณให้หยุด bracelet (n.) กำไลข้อมือ 

อ่านว่า เบร้สเหลิท electric shock 

ช็อกไฟฟ้า "I hired someone to slap me every time I went on Facebook, and my productivity skyrocketed." ผมเคยต้องจ้างคนมาตบผมเพื่อช่วยเตือนสติทุกครั้งที่เล่นเฟซบุ๊ก จากนั้นประสิทธิภาพในการทำงานก็พุ่งกระฉูด skyrocket (v.) พุ่งกระฉูด, พัฒนาแบบก้าวกระโดด 

อ่านว่า สก้ายรอขิด รายละเอียดเพิ่มเติม

https://pavlok.com/คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม