แป้ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

แป้ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


It totally failed! 

It totally flopped! 

มันแป้ก


Can you hear the crickets? 

ได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหม ?


cricket (n.) จิ้งหรีด, กีฬาคริกเก็ต 

อ่านว่า คริขิท


implosion (n.) การระเบิดภายใน 

อ่านว่า อิมโพล่วเฉิ่น


partial (adj.) ซึ่งเป็นบางส่วน 

อ่านว่า พ่าร์เฉิ่ลฺ


go as planned 

เป็นไปตามแผนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม