นิสัยใจคอ เชื่อง ผ้าไหม ขนนก ปุกปุย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

นิสัยใจคอ เชื่อง ผ้าไหม ขนนก ปุกปุย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


Chicken are beautiful because of their feathers. 

ไก่งามเพราะขน


feather (n.) 

ขนนก อ่านว่า เฟะเดอรฺ


People are beautiful because of their makeup. 

คนงามเพราะเครื่องสำอาง


Its feathers are like silk.

 ขนของมันเหมือนผ้าไหม


silk (n.) 

ผ้าไหม อ่านว่า ซิลคฺ


Look how fluffy it is! 

ดูสิครับ มันปุกปุยขนาดไหน


fluffy (adj.) 

ปุกปุย อ่านว่า ฟละฟี


Silkies are known for their calm, friendly temperament.

 เป็นที่รู้จักกันว่าไก่ซิลกี้นิสัยดี อารมณ์ดี


 temperament (n.) 

นิสัยใจคอ อ่านว่า เท่มเผรอะเมินท


They are also very tame. 

พวกมันเชื่องมากด้วย


tame (adj.)

 เชื่อง อ่านว่า เทม


I promise I won't eat it! 

สัญญาว่าจะไม่กินมันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม