คับ พอดี หลวม รองเท้าแตะ ส้นสูง ผ้าใบ กีฬา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Do you want to try them on? 

Do you want to try it on? 

Would you like to try them on?

 Would you like to try it on? 

คุณต้องการลองรองเท้าไหม


topping สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหารหรือขนม

Are they too tight? คับเกินไปไหม

tight คับ


ถามความพอดี

Do the fit? พอดีไหม

fit พอดี

Are they too loose? หลวมเกินไปไหม

loose หลวม

Is it too tight? คับเกินไปไหม

Is it too loose? หลวมเกินไปไหม

Does it fit? พอดีไหม


บอกราคาลูกค้า

A hundred and fifty Baht, please. หนึ่งร้อยห้าสิบบาท

It is a hundred and fifty Baht. หนึ่งร้อยห้าสิบบาท

It costs a hundred and fifty Baht. หนึ่งร้อยห้าสิบบาท


กล่าวขอบคุณและกล่าวลา

Thank you for coming. 

ขอบคุณที่มา


Thank you for supporting me. 

ขอบคุณที่อุดหนุนฉัน


Thanks for supporting my shop.

ขอบคุณที่อุดหนุนร้านของฉัน


Thanks for coming. 

ขอบคุณที่มา


Thanks for supporting my shop.

ขอบคุณที่อุดหนุนร้านของฉัน


I hope to see you again. 

ฉันหวังว่าจะพบคุณอีก


I hope to see you again. 

ฉันหวังว่าจะพบคุณอีก


Have a good day.

ขอให้มีวันที่ดี


คำศัพท์ที่น่าสนใจ

shoe store ร้านขายรองเท้า

sandals รองเท้าแตะ

boots รองเท้าบูต

high heels รองเท้าส้นสูง

leather shoes รองเท้าหนัง

sneakers รองเท้าผ้าใบ

athletic shoes รองเท้ากีฬา

socks ถุงเท้า

pair คู่

a pair of socks ถุงเท้าหนึ่งคู่

a pair of shoes รองเท้าหนึ่งคู่

soles พื้นรองเท้า

put on my shoes สวมรองเท้า

take off my shoes ถอดรองเท้า
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม