ตรงไปตรงมา ข้อมูลติดต่อ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...

ถ้าคุณเห็นกระเป๋าเงินอยู่บนพื้น คุณจะทำอย่างไร? คุณพูดมาตรงๆ ได้เลย มีนักวิจัยนานาชาติทดลองในเรื่องนี้ ในชื่อโครงการ 'Lost Wallet' กระเป๋าเงินที่สูญหาย เขาจะแกล้งลองใจคนด้วยการทำซองใส่เงินใส เพื่อให้เห็นเงินข้างในได้ ให้ตกอยู่บนพื้น และข้อมูลติดต่อของเจ้าของหาได้ง่ายอยู่ข้างใน โดยทีมงานจะทิ้งซองเงินไว้ตามสถานที่ต่างๆ ของ 355 เมือง ใน 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ปรากฎว่าประเทศที่ซื่อสัตย์ที่สุด คือ สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความซื่อสัตย์น้อยที่สุดจากงานวิจัยนี้ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 ใน 40 ประเทศ ซึ่งในงานวิจัยนี้เขาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กระเป๋าที่มีเงินน้อย หรือไม่มีเงิน กับกระเป๋าที่มีเงินเยอะ ปรากฎว่ากระเป๋าที่มีเงินเยอะกว่ายิ่งมีโอกาสที่คนจะส่งคืนมากกว่า 

นักวิจัยบอกว่า ถ้าเป็นเงินจำนวนมาก คนที่เก็บได้จะรู้สึกว่า กำลังขโมย แล้วรู้สึกว่าทำบาปมากขึ้น


เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม You can be frank with me. 

คุณพูดมาตรง ๆ ได้เลย

frank (adj.) ตรงไปตรงมา 

อ่านว่า แฟรงค

Lost Wallet 

กระเป๋าเงินที่สูญหาย

The owner's contact information could be easily found inside. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของหาได้ง่ายอยู่ข้างใน

contact information

ข้อมูลติดต่อ

China was the most dishonest country in the study. ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความซื่อสัตย์น้อยที่สุดจากงานวิจัยนี้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม