ด่วนสรุป สันนิษฐาน สรุปเอาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ด่วนสรุป สันนิษฐาน สรุปเอาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

to jump to conclusions 

รีบด่วนสรุปไปก่อน


Don’t jump to conclusions.  

อย่าด่วนสรุปทันที


to be presumptuous 

คิดสรุปเอาเอง


Presume (v.) / Assume (v.)  

ตั้งข้อสันนิษฐาน คิดสรุปเอาเอง


She’s wearing a wedding ring so I presume that she is married.
เธอสวมแหวนแต่งงานฉันก็เลยสันนิษฐานว่าเธอแต่งงานแล้ว


over presumptuous (adj.)  

มักจะสรุปเอาเองมากไป


Don’t be over presumptuous.  

อย่าเป็นคนที่สรุปอะไร ๆ เอาเองมากไป


 Let’s find out more about what happened before we point any fingers.
เรามาค้นหาความจริงกันก่อนดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนจะชี้นิ้วไปที่ใคร


Don’t point fingers. / Don’t blame other people. 

อย่าโทษคนอื่น

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม