วงจร วงกลม วัฏจักร กลุ่มเพื่อนฝูง แผลเป็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

วงจร วงกลม วัฏจักร กลุ่มเพื่อนฝูง แผลเป็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


I still prefer to keep humans in the loop.  

ฉันก็ยังอยากให้มนุษย์มีส่วนร่วมอยู่ตลอด


cycle (n.) วัฏจักร

It's an ongoing cycle.

มันเป็นวัฏจักรที่ไม่จบสิ้น


loop (n.) วงจร / วงกลม

in the loop  อยู่ในวงจร รับรู้สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ


I’ll keep you in the loop.  

ฉันจะให้คุณอยู่ในระบบต่อไป


Please keep me in the loop.  

ให้ฉันได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆด้วยนะ


circle (n.)  วงกลม

My circle of friends  กลุ่มเพื่อนฝูงของฉัน


He is well known in certain social circles.  

เขาเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มสังคมบางกลุ่ม


circular (adj.)  เป็นวงกลม

He has a small, circular scar on his arm.  

เขามีแปลเป็นวงเล็กๆบนแขนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม