เซียน ผู้เชี่ยวชาญ พนันได้เลยว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

เซียน ผู้เชี่ยวชาญ พนันได้เลยว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

             

I bet it's a Japanese person! 

พนันได้เลยว่าเป็นคนญี่ปุ่น


I bet 

พนันได้เลยว่า


Guinness World Records 

กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด


She was born way back in 1903. 

เธอเกิดในปี 1903


way back in 

เป็นการเน้นย้ำว่านานมาก


She's become a master of the popular board game Othello. 

เธอเป็นเซียนในการเล่นโอเธลโล


master (n.) เซียน, ผู้เชี่ยวชาญ 

อ่านว่า แม็สเดอร หรือ มัสเถอะ


board game คือ เกมที่มีกระดานวางบนโต๊ะ


She says this is the happiest time of her life. 

เธอบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม