Never mind ไม่ได้แปลว่า ไม่เป็นไร !?!

ในปัจจุบัน Never mind (เนะ-เฟอรฺ-มายนฺดฺ*) *ฟ เพิ่มเสียงก้องคือเสียง V 
ไม่ได้ใช้ตอบรับคำขอบคุณหรือคำขอโทษเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร นะครับ ถ้าใช้แบบนี้ฝรั่งคงจะคิดว่าคุณสับสนนะครับ ที่จริงแล้วในกรณีนี้ถ้าอยากสื่อความหมายเหมือนคำว่า ไม่เป็นไร ก็สามารถใช้คำพูดดังต่อไปนี้ได้เลย
           1. It's nothing! (อิทฺสฺ นะติ*) ไม่เป็นไร
             * คือ Th ไม่ก้อง คลิกที่นี่เพื่อฟัง
           2. No problem! (โนว พรอ-เบลิม*) ไม่มีปัญหา
             *บล ควบกล้ำตามด้วยสระ เออะ โดยตัวสะกดคือ ม
           3. Not a problem! (นอดะ พรอ-เบลิม)
           4. No big deal. (โนว บิกฺ ดีลฺ) ไม่ใช่เรื่องใหญ่
           5. Don't worry about it. (โดนทฺ เวอรฺรี อะบาวดิท) 

           6. No worries! (โนว เวอะรีซฺ)
              เป็นต้นครับ
ทุกวันนี้ Never mind ก็จะใช้ในกรณีที่เราพยายามอธิบายอะไรแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจ เราก็เลยบอกเขาว่า Never mind! ซึ่งหมายถึงประมาณว่าเราขี้เกียจที่จะอธิบายต่อแล้ว นะครับ เทียบได้กับคำว่า ช่างมันเถอะ หรือ ลืมมันซะ ซึ่งเราแปลเป็นไทยว่า  ไม่เป็นไร ก็ได้ แต่ไม่ใช่ ไม่เป็นไร ในกรณีที่จะตอบคำขอโทษหรือคำขอบคุณครับ  การใช้ Never mind ในกรณีนี้จะทำให้ผู้ฟังงงครับ You don’t understand? ไม่เข้าใจหรือ? งั้น Never mind! ๕๕๕คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม