ทำบุญ เข้าวัด เข้าโบสถ์ บริจาค ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ทำบุญ เข้าวัด เข้าโบสถ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

to make merit ทำบุญ

I go to the temple once a week to make merit.

ฉันเข้าวัดอาทิตย์ละครั้งเพื่อทำบุญ


church โบสถ์

I go to church every Sunday.

ฉันเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์


 คำศัพท์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

to do good things  ทำสิ่งที่ดี

to offer food to the monks/ to give alms to the monks
ตักบาตร

to pay respect to Buddha / to pray to the Buddha 
ไหว้พระ

to donate money to charity  
บริจาคเงินเพื่อการกุศล

to pray 
สวดมนต์

to meditate 
นั่งสมาธิ

ส่วน เวียนเทียน ก็ต้องอธิบายยาวหน่อยว่า
a Buddhist ceremony where people carry lighted candles around a temple

to do good things to create positive karma for oneself  
ทำสิ่งที่ดีเพื่อสร้างกรรมดีให้กับตัวเอง

to do meritable things in order to get positive or good karma for oneself  
ทำบุญเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีหรือกรรมดีเพื่อตัวเอง

ตัวอย่างประโยค
I feel good when I make merit. 
ฉันรู้สึกดีเมื่อฉันทำบุญ

I like to do good things.  
ฉันชอบทำสิ่งที่ดี

Do you want to go to the temple and make merit with me?  
คุณอยากไปวัดเพื่อทำบุญกับฉันไหม ?

I would like to donate some money to charity.  
ฉันอยากจะบริจาคเงินให้แก่การกุศล

donate (v.) บริจาค
charity (n.) การกุศล, มูลนิธิคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม