มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย มันไม่ได้เป็นไปตามแผน คาดไม่ถึง 

ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

It wasn’t what I thought. / It wasn’t what I thought it would be.  
มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฉันคิดไว้ (ว่ามันจะเป็น)

It wasn’t what I expected.  

มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดเอาไว้

It was unexpected.  

มันคาดไม่ถึง

It wasn’t what I (had) hoped for. 

มันไม่เป็นตามที่ฉันหวังไว้

It didn’t go as planned. 

มันไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกวางแผนไว้

หมายเหตุ ให้ใช้คำว่า thought / expected (ไม่ใช่ think/expect)
เพราะกำลังพูดถึงสิ่งที่ได้คิดไว้ในอดีต
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม