เมา คออ่อน คอแข็ง กึ่ม ๆ เคลิ้ม ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

เมา คออ่อน คอแข็ง กึ่มๆ เคลิ้มๆ ทั้งหมดนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???


Drunk (adj.)  เมา 

ต้องออกเสียงตัว R ด้วย


คำอื่นๆที่แปลว่า เมาสุรา

Inebriated

Intoxicated  

Wasted

Smashed

Pissed (UK/Australia)


เมานิดหน่อย กึ่มๆ

Tipsy  

I’m a little boozed up.

Buzzed


I have a little buzz right now.


Heavyweight  

เป็นคนคอแข็ง


You’re a heavyweight.  

คุณเป็นคนคอแข็ง เมายาก


Lightweight  

เป็นคนขออ่อน


You’re a lightweight.  

คุณเป็นคนอ่อน เมาง่าย


สแลงเพิ่มเติมที่ใช้ใน UK

Plastered

trolleyed

 hammered

trashed

loaded
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม