เอาเปรียบ ได้เปรียบ เสียเปรียบ ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร

เอาเปรียบ ได้เปรียบ เสียเปรียบ  ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Don't take advantage of me!
อย่ามาเอาเปรียบฉัน

 I don't want to get/be taken advantage of.
ฉันไม่อยากโดนเอาเปรียบ

I am at a disadvantage.
ฉันเสียเปรียบ

I have an advantage over you. / I have an edge on you.
ฉันได้เปรียบคุณ

You have an advantage over me. / You have an edge on me. 
คุณได้เปรียบฉันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม