ประชด เหน็บแนม ตลกร้าย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

sarcasm ซ่ารฺ แขะ เสิ่ม (n.)  การประชดประชัน

He likes to use sarcasm in his speech.  
เขาชอบใช้การประชดประชันในการพูดของเขา

sarcastic ซารฺ แค็ส ดิค (adj.) 
ประชด

He is a very sarcastic person. 
เขาเป็นคนที่ประชดประชันมากๆ

satire แซะ ไท เยอร (n.)  การเหน็บแนม

He likes to use satire in his writing.  
เขาชอบใช้การเหน็บแนมในการเขียนของเขา

satirical เสอะ ทิ หริ เคิล (adj.)  ซึ่งเหน็บแนม

He likes to write satirical articles about other people.  
เขาชอบเขียนบทความเหน็บแนมคนอื่น

satirical comedian  
ตลกที่ชอบใช้คำเหน็บแนม

irony ไอ้ เหรอะ นี (n.)  ความตลกร้าย, เรื่องตลกร้าย


ironic ไอ ร่อ หนิค (adj.) ซึ่งคาดไม่ถึง, ตลกร้าย

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

หมดความอดทน ทนไม่ไหวแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

รก ไม่มีระเบียบ ชีวิตพัง ให้อภัย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Compete, Competition, Competitive ใช้อย่างไร

หนุ่มรัสเซียคึกคะนอง โดดจากตึกชั้น 4 ลงใส่กองหิมะนุ่ม ๆ

ติเพื่อก่อ ติชม วิจารณ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

กรุณาให้เกียรติฉันหน่อย โปรดอย่าดูหมิ่นฉัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

สู้ ๆ ไม่ใช่ Fighting! นะ งั้นสู้ ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันแน่ ???

โคตรฮา ตลกมาก สนุกมาก ตัวตลก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร