ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร เวียนเทียน นั่งสมาธิ สวดมนต์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??

ทำบุญ ไหว้พระ ตักบาตร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

to make merit  
ทำบุญ

to do good things  
ทำสิ่งที่ดี

to offer food to the monks/ to give alms to the monks
ตักบาตร

to pay respect to Buddha / to pray to the Buddha 
ไหว้พระ

to donate money to charity  
บริจาคเงินเพื่อการกุศล

to pray 
สวดมนต์

to meditate 
นั่งสมาธิ

a Buddhist ceremony where people carry lighted candles around a temple  
เวียนเทียน

to do good things to create positive karma for oneself  
ทำสิ่งที่ดีเพื่อสร้างกรรมดีให้กับตัวเอง

to do meritable things in order to get positive or good karma for oneself  
ทำบุญเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีหรือกรรมดีเพื่อตัวเอง

ตัวอย่างประโยค
I feel good when I make merit or when I do good things.  
ฉันรู้สึกดีเมื่อฉันทำบุญหรือทำสิ่งที่ดี

Do you want to go to the temple and make merit with me?  
คุณต้องการไปวัดเพื่อทำบุญกับฉันไหม?

It’s doing good things to create positive karma for yourself such as 
releasing fish, feeding fish, releasing birds, releasing turtles, or releasing tortoises.  
มันคือทำสิ่งที่ดีเพื่อสร้างกรรมดีให้ตัวคุณเอง เช่น
ปล่อยปลา ให้อาหารปลา ปล่อยนก ปล่อยเต่า

I would like to donate some money to charity.  
ฉันอยากจะบริจาคเงินให้แก่การกุศล

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม