อ้วน อวบ ฟิต ผอม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Heavyset รูปร่างท้วม

โดยปกติแล้ว เราไม่ควรจะทักผู้อื่นเรื่องน้ำหนัก โดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักเพิ่ม

 แต่อาจจะใช้คำเหล่านี้ในการบรรยายรูปพรรณสัณฐานของผู้อื่นได้ 

คำที่แปลว่าท้วม อ้วน ฯลฯ นอกจากคำว่า fat แล้วยังมีคำอื่นๆดังนี้

Heavyset  รูปร่างท้วม

Chubby  ตุ้ยนุ้ย, อวบ

Plump อ้วนพุงพลุ้ย (แบบซานตาคลอส)

Portly  อ้วน

Chunky  เจ้าเนื้อ

Voluptuous  อวบอิ่ม อึ๋ม (มักใช้กับผู้หญิง)

Beer gut / Beer belly  พุงพลุ้ย ลงพุง

He has a beer gut.  เขาลงพุง เขามีพุงใหญ่

Overweight  มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

Obese  อ้วนฉุ

Husky/Bulky/Beefy  ตัวหนา บึก

Buff มีกล้ามใหญ่

Thick  หนา แน่น

Fit ฟิต หุ่นดี

In shape สุขภาพดี, แข็งแรง

Cut / Ripped  มีแนวกล้ามเนื้อชัดเจน

He’s got a cut/ripped six-pack.  เขามีซิกส์แพ็ค (มีกล้ามเนื้อเป็นลอนที่หน้าท้อง)

 He is just skin and bones.  เขามีแต่หนังหุ้มกระดูก

He's skinny/thin. เค้าผอมคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม