พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?


A woman of your talent should have no trouble procuring either.

ผู้หญิงที่มีความสามารถอย่างคุณคงจะทำทั้งสองอย่างได้ไม่ยาก


talent  

พรสวรรค์ / ความสามารถพิเศษ


Do you have any hidden talents?

คุณมีพรสวรรค์ที่ไม่มีใครรู้ไหม


She is very talented.

เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก


gifted

พรสวรรค์ / ความสามารถพิเศษ


She is very gifted.

เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก


to have a knack for something.

มีพรสวรรค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง


He has always had a knack for convincing people.

เขามีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจบุคคลมาโดยตลอดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม