โดนหักเงินเดือน หลีกเลี่ยง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

โดนหักเงินเดือน หลีกเลี่ยง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


If you can't speak English, it might cost you 7 million baht! 

ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อาจต้องเสียเงิน 7 ล้านบาท


million (n.) 

หนึ่งล้าน อ่านว่า มิ่ลเยิน


He wanted to avoid speaking English.

 เขาอยากหลีกเลี่ยงพูดภาษาอังกฤษ


avoid (v.) 

หลีกเลี่ยง อ่านว่า อะโฟ่ยด


How much is a ticket? 

ตั๋วราคาเท่าไร


This employee was docked wages. 

พนักงานคนนี้โดนหักเงินเดือน


dock (v.) 

หักเงิน อ่านว่า ด็อค


wages (n.) 

ค่าจ้าง อ่านว่า เวจิซคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม