อ่านหนังสือเตรียมสอบ สอบผ่าน โกงข้อสอบ คนขี้โกง ก้าวก่าย หงุดหงิดใจ ม้านั่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

bench ม้านั่ง

Benz รถเบนซ์

bus รถประจำทาง (รถเมล์)

butt ก้น

butt in ยุ่ง ก้าวก่าย แทรกแซง

butthurt (slang) หงุดหงิดใจ


If you want to pass the exam, you’ve got to hit the books.

ถ้าพวกคุณอยากสอบผ่าน ควรเริ่มอ่านหนังสือกันได้แล้ว


But if you cheat on the exam, you will fail the exam. 

แต่ถ้าโกงข้อสอบ จะทำให้สอบตก


Hit the books 

อ่านหนังสือ (สำนวน)


Study for the exam 

อ่านหนังสือเพื่อการสอบ


study (v.) ศึกษา


Hit the road 

ออกเดินทาง (สำนวน)


Hit the hay. / Hit the sack. 

ไปนอนกันเถอะ (สำนวน)


dictionary / thesaurus พจนานุกรม


Cheat on the exam. 

โกงข้อสอบ


cheat 

(v.) โกง (n.) คนขี้โกง


That is horrible!

นั่นคือสิ่งที่แย่มากๆ


You are taking notes. 

คุณกำลังจดโน้ต


He is a good example. 

เขาเป็นตัวอย่างที่ดี


You guys are cheating! 

พวกคุณกำลังโกงอยู่


cheater (n.) คนขี้โกง

cheetah (n.) เสือชีตาร์คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม