เติมน้ำมัน ลองขับดู ค่าปรับ เงินสดหรือบัตรเครดิต ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

gas/gasoline น้ำมันเบนซิน (US)

petrol น้ำมันเบนซิน (UK)


I need to fill up with gas/petrol.

ผมต้องเติมน้ำมัน


Does it take petrol or diesel? 

รถคันนี้ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซล


It takes… รถคันนี้เติม

It runs on... รถคันนี้เติม


It takes petrol.

รถคันนี้เติมน้ำมันเบนซิน


It takes diesel. 

รถคันนี้เติมน้ำมันดีเซล


Can I test drive the car? 

ขอลองขับดูก่อนได้ไหม


Can I take the car for a test-drive? 

ขอลองขับดูก่อนได้ไหม


Can I take it out for a spin?

ขอลองขับได้ไหม


Sure. แน่นอน

Of course. แน่นอน


Remember to drive on the left.

อย่าลืมขับฝั่งซ้ายของถนน


Remember to drive in the left lane.

อย่าลืมขับรถเลนซ้ายมือ


นำรถมาส่งคืน

You have to bring it back with a full tank. 

คุณต้องนำรถมาคืนพร้อมน้ำมันเต็มถัง


Please return the car by 9 p.m. on Monday. 

กรุณาคืนรถก่อนสามทุ่มในวันจันทร์


There will be an extra charge of 200 Baht per hour. 

ค่าปรับคืนรถช้าชั่วโมงละ 200 บาท


The late fee is 200 Baht per hour. 

ค่าปรับคืนรถช้าชั่วโมงละ 200 บาท

late fee ค่าปรับคืนล่าช้าWould you like to pay in cash or by credit card? 

สะดวกชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต


Cash or credit? 

เงินสดหรือบัตรเครดิต


If you pay by credit card, we will charge you an extra three percent. 

หากชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มร้อยละสาม


หากรถเกิดปัญหา

If you have any problems, feel free to call us anytime. 

หากมีปัญหาโทรศัพท์หาเราได้ทุกเมื่อ


If you have any problems, don’t hesitate to call us anytime. 

หากมีปัญหาโทรศัพท์หาเราได้ทุกเมื่อ 
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม