งก ขี้เหนียว โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

greedy (adj.) ตะกละ, งก
He's very greedy. 
เค้าขี้งก, เค้าตะกละตะกลาม

You are greedy with your money! 
คุณงกเงิน

You're such a hog!
คุณขี้งกจัง ไม่ยอมแบ่งปันกับคนอื่น

generous (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีน้ำใจ
He's a very generous man.
เค้าเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ 

covet (v.) โลภ, อยากได้เหมือน
I covet him!
อยากได้เหมือนเค้า

frugal/economical/thrifty (adj.) ประหยัด, มัธยัสถ์
I need to be more frugal.
ฉันต้องประหยัดให้มากขึ้น

stingy (adj.) ขี้เหนียว, ขี้ตืด
He's so stingy!
เค้าขี้เหนียวมาก

ส่วนคำว่า cheap (adj.) แปลว่าราคาถูกก็ได้หรือขี้เหนียวก็ได้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม