เด็กแว้น สก๊อย ขับไม่ระมัดระวัง เด็กเกเร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เด็กแว้น สก๊อย ขับไม่ระมัดระวัง เด็กเกเร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I’m a very careful driver.  

ฉันเป็นคนขับที่ระมัดระวัง

I like to drive carefully.  

ฉันชอบขับอย่างระมัดระวัง

He's a punk teenager who likes to drive his motorcycle irresponsibly.
เค้าเป็นเด็กวัยรุ่นเกเรที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างขาดความรับผิดชอบ
(เด็กแว้น)

rev the engine

เร่งเครื่องยนต์

to drive irresponsibly / recklessly / carelessly 

ขับอย่างขาดความรับผิดชอบ / อย่างประมาท / อย่างไม่ระมัดระวัง

motopunk หรือ motorpunk (motorcycle + punk)
เป็นศัพท์ที่เราสามารถตั้งขึ้นเองที่มีหมายความว่า เด็กแว้น

She's a girl who likes to ride on the back of a motopunk's bike.
หล่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่ชอบนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเด็กแว้น (สก๊อย)
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม