เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม รสจัด เลี่ยน ขม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

รสชาติอาหารในภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร?

salty food อาหารเค็ม  salt ซอลฺทฺ  (n.) เกลือ  salty ซอลฺที (adj.)  เค็ม
I like to eat salty food. 
ฉันชอบกินอาหารเค็ม
I don’t like to eat salty food. 
ฉันไม่ชอบกินอาหารเค็ม

spicy สปายซี (adj.) เผ็ด
This is too spicy for me.  
อันนี้เผ็ดเกินไปสำหรับฉัน
hot กับ spicy ใช้แทนกันได้ 
hot ฮอทฺ (adj.) ร้อน หรือในบางกรณีแปลว่า เผ็ด
It’s hot.  
มันร้อน/มันเผ็ด (จะรู้ว่าเป็นอันไหนจากบริบท)
You’re so hot! 
คุณมีหน้าตาที่เร้าใจ

extreme อิคฺ-สดรีม (adj.) สุดขีดสุดขั้ว
Thai people like extreme flavors. / Thais like strong-flavored food.  
คนไทยชอบอาหารรสจัด

sour แซะเวอรฺ (adj.) เปรี้ยว
This is so sour! 
อันนี้เปรี้ยวมาก!
It’s so sour! 
มันเปรี้ยวมาก

It’s so good! 
มันอร่อยมาก
It’s so delicious! 
มันอร่อยมาก

unripe อันรายพฺ (adj.) ไม่สุก
ripe รายพฺ (adj.)  สุก
Why are you eating green mango(s)
ทำไมคุณถึงกินมะม่วงเขียว
Why are you eating unripe mango(s)
ทำไมคุณถึงกินมะม่วงไม่สุก

oily โอยลี (adj.) มัน, เลี่ยน 
greasy กรีซี (adj.)  มัน, เลี่ยน
I like to eat greasy food. 
ฉันชอบกินอาหารมันๆ เลี่ยนๆ
I don’t like to eat greasy food because it gives me a stomach ache. 
ฉันไม่ชอบกินอาหารมันๆ เลี่ยนๆ เพราะมันทำให้ปวดท้อง

sweet สวีทฺ (adj.) หวาน 
It’s so sweet! 
มันหวานมาก
It’s super sweet! 
มันหวานมาก

flavorful ฟเลเฟอรฺโฟ็ลฺ (adj.) ลมกล่อม
In Thailand we like to put every flavor together, and it’s flavorful! 
ในประเทศไทยเราชอบผสมทุกรสชาติและมันกลมกล่อมมาก!

bitter (adj.) บิเดอรฺ (US) บิเถอะ (UK) ขม
This is too bitter for me! 
อันนี้ขมเกินไปสำหรับฉัน
หรือ bitter แปลว่า โกรธนิดๆ หรืองอนก็ได้เหมือนกันเช่น
I'm not sure why he's so bitter right now.  
ไม่แน่ใจว่าว่าเค้างอนทำไม คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม