ทำใจ ตัดใจ หักห้ามใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

"ทำใจเหอะ" แปลตรงตัวเป็น "do heart" ไม่ได้นะ เดี๋ยวผู้ฟังไม่รู้เรื่องครับ ถ้าพูดง่ายๆว่า 
1. Get over it! ทำใจกับเรื่องนั้น   2. Let it go!  ปล่อยมันไป 
หรือ  3. Move on with your life! มุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ในชีวิต 
แบบนี้จะสื่อความหมายได้ชัดเฟ่อรฺ ๕๕๕
ตัวอย่างอื่นๆ
ทำใจกับ…
to get over + นาม
เช่น I broke up with my ex over a year ago 
and I still can’t get over him/her.
เลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที 

ตัดใจจาก…
to move on from…นาม
เช่น Moving on from someone that we love is very difficult.
การตัดใจจากคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ยากมาก


หักห้ามใจไม่ให้…
to restrain myself from + กริยาเติม ing
เช่น I’m trying to restrain myself from getting angry.
ฉันพยายามหักห้ามใจไม่ให้โมโห

งดเว้นจาก…
to refrain/abstain from + กริยาเติม ing
เช่น I abstain from eating meat during this holiday.
ฉันงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลนี้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม