สำนวนภาษาอังกฤษ English Idioms

to add insult to injury

ทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิมซ้ำเติม

Hey man, don’t add insult to injury. 
เฮ้ เพื่อน อย่าซ้ำเติม
You don’t need to add insult to injury. 
คุณไม่จำเป็นต้องซ้ำเติมให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม
to bite off more than you can chew 
รับงาน/ภาระที่มากเกินกว่าที่เราจะทำได้
It means to take on a task that’s too big. 
มันแปลว่า รับงานที่มากเกินกว่าที่เราจะทำได้
Have you ever bitten off more than you can chew before? 
คุณเคยรับงานมากกว่าที่คุณจะทำได้มาก่อนไหม
Plenty of times. หลายครั้ง
Don’t bite off more than you can chew, because it might cause problems.
อย่าเพิ่งรับภาระมากกว่าที่คุณทำได้เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้
Don’t give up your day job. 
อย่าลาออกจากงานหลัก
day job งานหลัก
Hey man, your voice isn’t that good. 
เสียงของคุณไม่ดีนะมึง
I’ve listened to it before when you sing. 

I've listened to you sing before.
ฉันเคยฟังคุณร้องมาก่อน
So don’t give up your day job. 
ดังนั้นอย่าลาออกจากงานหลักของคุณคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม