10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

สำนวนภาษาอังกฤษมีสัตว์ต่างๆมาเกี่ยวข้อง

I’ve got butterflies in my stomach. 

ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก (รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเต็มไปหมด)

What’s the matter?  Cat got your tongue? 

เป็นอะไรล่ะ พูดอะไรไม่ออกเหรอ

He’s a copy cat. 

เขาชอบทำอะไรเลียนแบบคนอื่น

Don’t chicken out. 

อย่าขี้ขลาดนะ

Don’t have a cow. 

อย่าสติแตกนะ

I’m in the doghouse with my wife right now. 

ผมกำลังตกที่นั่งลำบากกับภรรยา (คือโดนภรรยางอนหรือติเตียน)

Hold your horses. 

ใจเย็น ๆ น่า รอก่อน

Pig out  

กินมูมมาม ตะกละตะกลาม

To quit cold turkey.

เลิกอะไรสักอย่างแบบหักดิบ

I smell a rat. 

ฉันรู้สึกว่าจะมีใครเล่นไม่ซื่อ หรือทรยศ


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงอย่างไร

All Right กับ Alright ใช้ต่างกันอย่างไร ? Right กับ Light ออกเสียงต่างกันอย่างไร ?

เอาเปรียบ ได้เปรียบ เสียเปรียบ ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร

State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Peace of Mind กับ Piece of My Mind แปลว่าอะไร

Opinion, Perspective, Point of View ใช้อย่างไร, มุมมอง แง่มุม ความคิดเห็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อ่อย จีบ ยั่วยวน เจ้าชู้ ขี้หึง ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร