ร่างกฎหมาย การเสพติด บุหรี่ ใบยาสูบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 


รัฐฮาวายกำลังพิจารณากฎหมายที่จะห้ามขายบุหรี่ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า 100 ปี 

โดยทางการฮาวาย บอกว่า บุหรี่ ถือเป็นสิ่งที่อันตรายต่อมนุษยชาติ ซึ่งรัฐฮาวายมีกฎหมายที่เข้มงวดเรื่องบุหรี่มากที่สุดในสหรัฐฯ

 โดยฮาวายเป็นรัฐแรกที่เพิ่มอายุขึ้นต่ำในการซื้อบุหรี่ จาก 18 ปี เป็น 21 ปี 

และร่างกฎหมายฉบับนี้ เสนอให้ปรับขึ้นอีก เป็น 30 ปี ภายในปี 2020 

จากนั้นจะค่อยๆเพิ่ม อายุขั้นต่ำของผู้ซื้อบุหรี่ ไปเรื่อยๆ จนปี 2024 อายุขั้นต่ำที่จะซื้อได้คือ 100 ปี

 รัฐฮาวายอยากจะกำจัดบุหรี่ออกจากรัฐของเขา เพราะกำลังเผชิญปัญหากับพลเมืองเสพติดบุหรี่อย่างมาก 

ซึ่งชาวฮาวายเสียเงินซื้อบุหรี่ รวมแล้วปีละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลกับบุหรี่ไฟฟ้า หรือ ยาสูบแบบเคี้ยว

  

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


 Hawaii is considering a bill that bans cigarette sales to anyone under 100.

รัฐฮาวายกำลังพิจารณากฎหมายที่จะห้ามขายบุหรี่ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า 100 ปี


Hawaii (n.) รัฐฮาวาย 

อ่านว่า  เหอะว่ายอิ


bill (n.) ร่างกฎหมาย

อ่านว่า บิล


cigarette (n.)  บุหรี่ที่เป็นมวน 

อ่านว่า ซิเกอะเหร็ท (US)

สิเกอะเร่ท (UK)


tobacco (n.)  ใบยาสูบ 

อ่านว่า เถอะแบ้โคว


Hawaii has the most restrictive cigarette laws in the U.S.

รัฐฮาวายมีกฎหมายที่เข้มงวดเรื่องบุหรี่มากที่สุดในสหรัฐฯ


 restrictive (adj.) ซึ่งถูกจำกัด 

อ่านว่า รีสตริ้คถิฟ


Cigarette addiction is a big problem for Hawaiians.

การเสพติดบุหรี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวฮาวาย


addiction (n.) การติด, การเสพติด 

อ่านว่า อะดิ้คเฉิ่น


Will it pass? 

มันจะผ่านไหมคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม