ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภาษาอังฤษว่าอย่างไร

No matter what , Doesn’t matter ใช้งานอย่างไร? แปลว่าอะไร? 

matter (n.) สสาร,เรื่อง

We are all made of matter.  
พวกเราทุกคนล้วนกำเนิดขึ้นมาจากสสาร

What’s your opinion on the matter? 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

What’s your opinion on the issue?  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

It doesn’t matter. 
ไม่สำคัญ

It’s not important. 
มันไม่สำคัญ

It doesn’t matter what you say. 
มันไม่สำคัญว่าคุณจะพูดอะไร

It doesn’t matter what you think. 
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

It’s not important what you think. 
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

It doesn’t matter what you think about me; I’m going to be myself. 
 มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

I’m going to be myself. 
ฉันจะเป็นตัวของตัวเอง

It matters. / It does matter. (g
มันสำคัญ

No matter 
ไม่ว่า…

No matter what happens, I’ll always be your friend. 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะเป็นเพื่อนของเธอเสมอ

I’ll be your friend no matter what. 
ฉันจะเป็นเพื่อนเธอไม่ว่ายังไงก็ตาม

Do you think it matters? 
คุณคิดว่ามันสำคัญไหม

Regardless of what happens, I will still be your friend. 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะยังคงเป็นเพื่อนเธอ (ทางการมากขึ้น)

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม