โพล ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไรให้ถูกต้อง

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล เผยคนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นอยู่ โดย 69% ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว สังสรรค์ ซื้อของฟุ่มเฟือย 40.74% ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ส่วนการประหยัดค่าอาหาร 62.83% จะทำอาหารกินเอง ลดการกินข้าวนอกบ้าน 37.59% กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อว่าควรกินกี่บาท 23.46% ไม่กินทิ้งขว้าง กินแต่พอดี ส่วนเรื่องที่ไม่สามารถประหยัดได้คือค่าเดินทาง เป็นค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า ค่าน้ำมัน จากนั้นเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ 


ศัพท์ข่าวเช้านี้
poll  
โพล They conducted a poll.
They carried out a poll. เขาจัดทำโพล poll 

พ้องเสียงกับ pole (ต้นเสา)
The North Pole ขั้วโลกเหนือ The South Pole ขั้วโลกใต้ roasted chicken คั่วไก่ What did you do this past weekend? คุณทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา I didn't go anywhere. ฉันไม่ได้ไปไหน I stayed home. ฉันอยู่บ้าน I'm trying to be frugal. ฉันพยายามที่จะประหยัด I'm trying to save money. ฉันพยายามเก็บเงิน I'm trying to eat out less. ฉันพยายามที่จะกินข้าวนอกบ้านให้น้อยลง eat out กินข้าวนอกบ้านคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม