เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย อธิบายฝรั่งอย่างไรดี

เสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย อธิบายฝรั่งอย่างไรดี

วรรณยุกต์ หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงเสียงสูง ต่ำ ของคำในภาษาไทย มี 4 รูป คือ
Thai has four tone markers and they are:

ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวา

วิธีการอธิบายเรื่องวรรณยุกต์ เราอาจจะเริ่มโดยการบอกว่า 

Thai has five tones. 
ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ 5 เสียง

เสียงสามัญ = the flat tone, the middle tone
This tone stays flat throughout.  Sometimes it drops down at the end just a little bit.

เสียงเอก = the down tone, the low tone 
This tone starts low and stays low or goes even lower.

เสียงโท = the falling tone, the mountain tone
This tone starts high and then comes down.

เสียงตรี =  the high tone, the up tone  
This tone starts high and keeps going up higher.

เสียงจัตวา = the rising tone, the valley tone 
This tone starts low or at the mid tone and then comes up at the end.

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม