พูดอ้อมค้อม แถ เข้าประเด็นได้แล้ว พูดเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

พูดอ้อมค้อม ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

To beat around the bush 

Stop beating around the bush.  

หยุดพูดอ้อมค้อมซะที


Quit beating around the bush.  

เลิกพูดอ้อมค้อมได้แล้ว


to dance around the subject  

เลี่ยงประเด็น, แถ


Stop dancing around the subject. 

หยุดพูดเลี่ยงประเด็นได้แล้ว


Quit dodging the question.  

เลิกเลี่ยงตอบคำถามซะทีสิ


Cut to the chase. / Get to the point.  เข้าประเด็น


Quit rambling.  

เลิกพูดเรื่อยเปื่อยเถอะ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม