ความผูกพัน มีเคมี คุยอย่างถูกปากถูกคอ ถูกชะตากัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ความผูกพัน มีเคมี คุยอย่างถูกปากถูกคอ ถูกชะตากัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


We have more than just love; we have a deep connection.

เรามีมากกว่าความรัก เรามีความผูกพัน


It's more than love; it's a deep bond.

มันเป็นมากกว่าความรัก นั่นคือความผูกพัน


We have great chemistry.

เรามีเคมีที่ดี


We have good rapport.

เรามีเคมีที่ดี, เราคุยกันอย่างถูกปากถูกคอ


We clicked. 

วี คลิคทฺ

เราสองคนถูกชะตากัน

(ในกรณีที่พูดถึงอดีต click เติม ed)


We hit it off.

วี ฮิท อิท ออฟ 

หรือเชื่อมเสียงเป็น

 วี หิดิด้อฟ

เราสองคนถูกชะตากัน


We get along well.

วี เก็ท อะลอง เว็ล

หรือ วี เก็ทดะลอง เว็ล 

เราเข้ากันได้ดี


We don't get along.

วี โดนท เก็ท อะลอง

หรือ วี โดนท เก็ทดะลอง

เราเข้ากันไม่ได้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม