เยอรมนีเจอวิกฤตขาดแคลนซานตาคลอส หลังชีวิตคนเมืองสนใจน้อยลง

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 


คุณผู้ชมสงสัยหรือไม่ ซานต้าคลอส เรียนรู้วิธีแบ่งปันความชื่นบานให้กับทุกคนจากไหน 

ซึ่งที่จริงแล้วมีโรงเรียนสอนซานต้าคลอสอยู่ทั่วโลก โดยเขาจะสอนทุกอย่างตั้งแต่การหัวเราะออกมาจากหน้าท้องจนไปถึงการแต่งหน้า 

และวิธีการรับมือกับเด็กๆ ทั้งแสนดื้อ และแสนดี โดยโรงเรียนสอนซานต้าคลอสที่บราซิล เขาจะสอนให้ฟรี ซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีแล้ว 

ซึ่งมีคนมาสมัครกันเป็นจำนวนมาก ตรงข้ามกับข่าวจากประเทศเยอรมันนี ประสบปัญหาขาดแคลนแซนต้าคลอสอย่างหนัก 

จากปีก่อน 500 คน ปีนี้เหลือเพียง 200 คน โดยมีรายงานว่าสาเหตุมาจากความศรัทธาต่อศาสนาลดลง 

และชีวิตของคนเมืองเร่งรีบมากขึ้น จึงสนใจเรื่องของซานต้าน้อยลง

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


Where does Santa Claus learn how to properly spread Christmas cheer? 

แชนต้าคลอส เรียนรู้วิธีแบ่งปันความชื่บานให้กับทุกคนจากไหน


cheer (n.) ความชื่นบาน 

อ่านว่า ชีเออร


cheerful (adj.) ชื่นบาน 

อ่านว่า ชีเออรเฝิลฺ


I'm very cheerful today 

วันนี้ฉันชื่นบานมาก


They teach everything from belly laughs to applying makeup. 

เขาจะสอนทุกอย่างตั้งแต่การหัวเราะออกมาจากหน้าท้องจนไปถึงการแต่งหน้า


belly (n.) พุง,ท้อง 

อ่านว่า เบ้ลลี


Santa Claus has a big belly, but Adam doesn't.


They also teach how to deal with kids both naughty and nice.


naughty (adj.) ดื้อ,ซน 

อ่านว่า น่อที


nice (adj.) ดี 

อ่านว่า ไนสฺ


Germany suffered a severe Santa shortage this year. 

ประเทศเยอรมันนีประสบปัญหาขาดแคลนแซนต้าคลอสอย่างหนัก


shortage (n.) ความขาดแคลน, จำนวนที่ขาด 

อ่านว่า โช่ร์ถิจ


severe (adj.) หนัก, รุนแรง

 อ่านว่า สิฟิเออรคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม