การออกเดินทาง ทางออก เลื่อนออกไป ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การออกเดินทาง ทางออก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

What time is departure? ออกเดินทางกี่โมง

departure การออกเดินทาง

เช่น You might need to put off your departure.

คุณอาจจะต้องเลื่อนการเดินทางออกไป

put off เลื่อนออกไป

exit ทางออก/การออกไป

เช่น Do you know where the exit is?

คุณทราบไหมครับว่าทางออกอยู่ไหน

Where is the exit? ทางออกอยู่ไหน


Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม