การติดเชื้อ สัญญาณ อาการ ภาษาอังกฤษพูดและออกเสียงอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


นกมีหู หนูมีปีก หรือค้างคาว ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ 1 ในการเพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าค้างคาวเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคจำนวนมาก 

ไม่ว่าจะเป็นโรคอีโบลา, โรคซาร์ส, โรคเมอร์ส หลายคนจึงคิดว่าค้างคาวมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในปฐพี แต่นักวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เหตุผลที่ค้างคาวอยู่ร่วมกับเชื้อโรคได้ ไม่ใช่เพราะภูมิคุ้มกันของพวกมันดีเยี่ยม 

แต่เพราะภูมิคุ้มกันของพวกมันทำงานเท่าที่จำเป็นต่างหาก โดยที่ไม่แสดงอาการอักเสบใดๆออกมา โดยเม็ดเลือดขาวของค้างคาวทำงานแบบเงียบๆ 

ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่น ที่เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามา เม็ดเลือดขาวจะสู้เต็มที่ จนเราเห็นอาการอักเสบจากส่วนต่างๆของร่างกายชัดเจน ศัพท์ข่าวเช้านี้


This is a misunderstanding. 

นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิด

immune system 

ระบบภูมิคุ้มกัน

Bat's immune systems are different. 

ระบบภูมิคุ้มกันของค้างคาวแตกต่างจากสัตว์อื่น

different (adj.) แตกต่าง 

อ่านว่า ดิ้เฝริ่นท

infection (n.) 

การติดเชื้อ

Bats usually don't show any signs of infection. 

ปกติแล้วค้างคาวไม่แสดงอาการของการติดเชื้อ

signs 

สัญญาณ, อาการ

I have a fever. 

ฉันมีไข้

I have a cold. 

ฉันเป็นหวัด

I have a stomach ache. 

ฉันปวดท้อง

stomach ache 

อ่านว่า สต้ะเหมิค เอค

I have a headache. 

ฉันปวดหัว รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/169287

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม