ลำดับความสำคัญ ด่วนสรุป ความพอประมาณในทุกเรื่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ลงมติรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่า พฤติกรรมติดเกม เป็นอาการป่วย โดยจะมีผลในอีก 3 ปีข้างหน้า

Gaming disorder is now considered a disease. 
อาการติดเกมถือว่าเป็นโรคอย่างเป็นทางการแล้ว

disorder (n.) ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ 
อ่านว่า ดิโซ่ร์เดอร

gaming disorder 

โรคติดเกม


โดยได้ให้คำนิยามอาการติดเกมว่าเป็นพฤติกรรมความบกพร่องด้านการควบคุมการเล่นเกม

ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรมอื่น และเล่นเกมอย่างต่อเนื่องหรือมากขึ้นแม้จะมีผลเสียตามมา

Gaming becomes their number one priority. 
การเล่นเกมกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

priority (n.) ลำดับความสำคัญ 
อ่านว่า ไพร โอ้ หริ ที

number one priority 

ลำดับความสำคัญที่หนึ่ง

ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่าติดเกมผิดปกติจะต้องมีรูปแบบพฤติกรรมที่รุนแรงมากพอจนส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ ครอบครัว สังคม การศึกษา การทำงาน

รวมถึงประสิทธิภาพที่สำคัญด้านอื่น ๆ และต้องปรากฎเป็นหลักฐานชัดอย่างน้อย 12 เดือน


Let's not jump to conclusions. 

เราไม่ควรด่วนสรุป
If you're a gamer, it doesn't mean you have a disease. 
ถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกม ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรค
Moderation in all things. 
ความพอประมาณในทุกเรื่อง ดีที่สุดแล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติม https://morning-news.bectero.com/inte...คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม