แต่งตัวสุภาพ แต่งตัวไม่สุภาพ แต่งตัวลำลอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

แต่งตัวสุภาพ แต่งตัวไม่สุภาพ แต่งตัวไม่เหมาะสม
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

inappropriate  ไม่เหมาะสม ผิดระเบียบ

appropriate  เหมาะสมกับกาลเทศะ

You are dressed inappropriately for this event.
คุณแต่งตัวไม่เหมาะสมสำหรับงานนี้

คำว่า inappropriately เป็น adverb มาขยายคำว่า dressed

Please dress properly. 

โปรดแต่งตัวให้เรียบร้อย

Please dress appropriately.  

กรุณาแต่งตัวให้เหมาะสม(กับกาลเทศะ)

Go change.  

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะ

Don’t be impolite.  

อย่าทำตัวไม่สุภาพ

Be polite. 

จงทำตัวสุภาพ

She is dressed modestly.  

เธอแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด

She is dressed immodestly.  

เธอแต่งตัวไม่สุภาพ

She usually dresses modestly. 

ปกติเธอแต่งกายมิดชิด

Tonight she’s wearing a revealing dress.  

คืนนี้เธอใส่ชุดที่เผยเนื้อหนัง

Dress code  

ระเบียบการแต่งตัว (สำหรับงานหรือวาระใดวาระหนึ่ง)

What’s the dress code for this event?  

งานนี้ต้องแต่งตัวอย่างไร

Dress casually.  

ให้แต่งกายชุดลำลอง

Dress formally.  

จงแต่งกายแบบเป็นทางการ


Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม