ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English

Good morning. (เกอะ โมเออร-นิงสวัสดีตอนเช้า

Good afternoon. (เกอะด แอ็ฟ-เดอร-นูนสวัสดีตอนบ่าย

Good evening. (เกอะด อีฟฺนิงสวัสดีตอนเย็น

**Good ไม่ได้ออกเสียงว่า กู้ด อย่างที่หลายคนคิดนะครับ**

Hello. (เฮ็ลโลสวัสดี

Hi. (ไฮสวัสดี


Mister หรือ Mr. (มิส-เดอรนาย

Sir (เซอรใช้กับผู้ชายเวลาอยากพูดสุภาพเป็นพิเศษ

Miss (มิสใช้กับผู้หญิงที่เป็นโสด

Mrs. (มิสเสิส็ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Madam หรือ Ma’am (แมเดิ่ม/แมมใช้กับผู้หญิงเวลาอยากพูดสุภาพเป็นพิเศษ

Q: How are you (doing)? (แฮ็ว ออเออร ยู ดูอิง)

คุณเป็นยังไงบ้าง/คุณสบายดีไหม

A: I’m fine. (อายมฺ ไฟนฉันสบายดี

I’m okay. (อายมฺ โอเคฉันก็โอเค

I’m alright. (อายมฺ ออลฺไรทฺเฉยๆ งั้นๆ

I’m not bad. (อายมฺ น็อท แบดฉันไม่เลว

เติม Thanks ตอนท้ายเพื่อเป็นการขอบคุณคนที่ถามมาก็ได้ครับ

I don’t feel well today. (อาย โดนฺทฺ ฟีลฺ เว็ลฺ ถะเดวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบาย


What is your name? What’s your name?

วัท อิส โยเออร เนม = วัทฺสฺ โยเออร เนม

คุณชื่ออะไร


คนไทยทุกคนคงรู้จักคำพูดนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีอีกคำพูดนึงที่เป็นกันเองมากกว่านี้คือ
Sorry, I didn’t catch your name.

ซอรี ไอ ดิดเดินฺทฺ แคทฺชฺ โยเออร เนม

โทษครับ ยังไม่ทราบชื่อคุณครับ

ที่จริงประโยคนี้เป็นคำบอกเล่าแต่ถ้าพูดออกมาผู้ฟังก็จะเข้าใจว่าเราอยากทราบชื่อเขา


ถ้าเกิดว่าเคยถามชื่อเขาแล้วแต่ลืมก็พูดแบบนี้ก็ได้

Sorry, what’s your name again?

ซอรี วัทฺสฺโยเออร เนม อะเก็น

โทษครับ ชื่อคุณคืออะไรนะ


My name is…ชื่อตัวเอง

ไม เนม อิส

ฉันชื่อ

คนไทยทุกคนรู้จักคำพูดนี้ตั้งแต่อนุบาล  อดัมจะแนะนำให้รวม name กับ is เป็น name’s (เนมฺสฺ

จะได้ฟังดูเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นนะครับ


I am… = I’m…ชื่อตัวเอง

อาย แอ็ม = อายมฺ

ฉันชื่อตัวเอง


(It’s) nice/good to meet you.

อิทฺสฺ ไนส/เกิด ทู มีท ยู

หรือเชื่อมเสียงเป็น มีฉุ

ในภาษาพูดสามารถเอาคำว่า It’s ออกได้ครับ

(I’m) glad to meet you.

อายมฺ แกลด ทู มีทฺ ยู

ในภาษาพูดสามารถเอาคำว่า I’m ออกได้ครับ

ยินดีที่ได้รู้จัก


Where are you from?

เวเออร ออเออร ยู ฟรัม

คุณมาจากไหน

ซึ่งนิยมใช้มากว่า Where do you come from? 

เพราะมันสั้นกว่าและฟังดูรื่นหูกว่าครั

บ่อยครั้งในภาษาพูดจะพูดแค่ว่า 

Where ya from? เวเออร หยะ ฟรัม


I am from…. = I’m from…ประเทศ/เมืองตัวเอง

อาย แอ็ม ฟรัม = อายมฺ ฟรัม….


ฉันมาจาก…..บอกประเทศ/เมืองตัวเอง


Where is your hometown?

เวเออร อิสฺ โยเออร โฮมแทวน

บ้านเกิดเมืองนอนของคุณอยู่ที่ไหน


My hometown is…บอกบ้านเกิดตัวเอง

ไม โฮมแทวนฺ อิส

บ้านเกิดของฉันคือ….บอกบ้านเกิดตัวเอง


I live in Bangkok.

อาย ลิฟฺ อิน เบงขอค

ฉันพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ


How long have you been a…อาชีพเช่น taxi driver?

แฮว ลอง แอฟ ยู เบ็น อะ

คุณเป็นอาชีพมานานเท่าไหร่แล้ว


I’ve (I have) been a…อาชีพ…for…จำนวนปีเช่น 10 years.

อายฟ บิน อะ ___ โฟเออร เท็น ยิเออรสฺ

ฉันเป็นอาชีพมาสิบปี

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม