อย่ามาอ้าง อย่ามาแก้ตัว ข้อแก้ตัว ข้ออ้าง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่ามาอ้าง อย่ามาแก้ตัว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

Excuse อิค สกยิ้วสฺ (n.)  ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว

Don’t make excuses.  

อย่ามีข้อแก้ตัว

You’re late. What’s your excuse?  

คุณมาสาย จะแก้ตัวว่าอะไรล่ะ

I don’t want to hear any excuses.  

ฉันไม่อยากจะได้ยินข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้น

Excuse อิค สกยิ้วซฺ (v.) ขอโทษ

Excuse me.  

ขอโทษ (ใช้พูดก่อนถามคำถาม)

Excuse me, do you know where the bathroom is?
ขอโทษนะครับ ห้องน้ำไปทางไหน

Claim (v.)  อ้าง

He claimed that he was sick yesterday. 

เขาอ้างว่าเขาไม่สบายเมื่อวานนี้
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม