โชคชะตา ชะตากรรม พรหมลิขิต กรรมตามสนอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

โชคชะตา ชะตากรรม กรรมตามสนอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

fate เฟท (n.) โชคชะตา

Any road I choose could lead me right back to the same fate.

ไม่ว่าเลือกทางไหนก็อาจจะนำไปสู่โชคชะตาเดิมอยู่ดี

I’m satisfied with my fate.

ฉันพอใจกับโชคชะตาของฉัน


karma ค่าร์หมะ (n.) ชะตากรรม

Karma will always catch up to you. Be careful.

ชะตากรรมจะตามทันคุณเสมอ ระวังตัวไว้นะ

Karma caught up to him.

กรรมตามสนองเขา


What goes around, comes around.

กงเกวียนกำเกวียน


destiny เด้สเถอะนี (n.)  พรหมลิขิต

I believe that this is my destiny.

ฉันเชื่อว่านี่คือพรหมลิขิตของฉัน

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม