ติงต๊อง แปลก บ๊อง บ้า พิลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

goofy กุ๊ฝิ (adj.) ติงต๊อง, ตลก

You're so goofy! 

คุณติงต๊องจัง

Don't be so goofy! 

อย่าทำตัวติงต๊อง

goof กูฟฺ (n.) คนติงต๊อง, คนขี้เล่น

You're a goof!/ You're a goofball!

คุณเป็นคนติงต๊อง

dork โดเออรฺคฺ (n.) คนที่ไม่เท่, คนเฉิ่ม

You're a dork! 

คุณเป็นคนเฉิ่ม

You're being such a dork! 

คุณทำตัวติงต๊องจัง

dorky โด้เออร-ขิ (adj.) ติงต๊อง, เฉิ่ม, เชย

You're so dorky! 

คุณเฉิ่ม


weird วิเออรฺดฺ (adj.) แปลก

You're so weird! 

คุณแปลกจัง

weirdo วิเออรฺโดว (n.) คนแปลก

You're a weirdo. คุณเป็นคนแปลก


crazy เคร่สิ (adj.) บ้า

You're crazy! คุณบ้า

You're driving me crazy!

คุณทำให้ฉันรำคาญจนแทบคลั่งไปเลย


wacky แวะขิ (adj.) บ๊อง, บ้า, แปลก

You're so wacky! 

คนบ๊อง

wacko แวะโคว (n.) คนบ๊อง, คนแปลก

He's a wacko.

 เค้าเป็นคนบ๊อง


freaky ฟริขิ (adj.) พิลึกกึกกือ, น่ากลัว

That creature is really freaky-looking.

สิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นดูพิลึกจัง

freak ฟรีคฺ (n.) คนพิลึก

He's such a freak! 

เค้าช่างเป็นคนพิลึก


To lose one’s mind / To be out of one’s mind เป็นบ้า

You’ve lost your mind.  คุณเป็นบ้าไปแล้ว

Have you lost your mind?  คุณบ้าไปแล้วหรือไง

Are you out of your mind?  คุณเป็นบ้าหรือไง

I almost lost my mind when you left me.  ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

I’m stunned. / I’m shocked.  ฉันใจหาย ฉันตกใจ

I was stunned by the tragedy.  ฉันใจหายกับโศกนาฏกรรมนั้น


คุณบ้าเหรอ

Have you gone crazy?

Are you nuts?  


คุณเป็นคนบ้าเหรอ

Are you a nut?

Are you a maniac? 

 

  Are you mad at me?  

คุณโกรธฉันเหรอ

I’m mad about you.  

ฉันคลั่งไคล้คุณ

He’s mad about music. 

 เขาบ้าดนตรี

คำอื่นๆที่แปลว่า บ้า

Mad, crazy, insane, mental, bonkers, nutty, wacky
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม