ติงต๊อง แปลก บ๊อง บ้า พิลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

goofy กุ๊ฝิ (adj.) ติงต๊อง, ตลก

You're so goofy! 

คุณติงต๊องจัง

Don't be so goofy! 

อย่าทำตัวติงต๊อง

goof กูฟฺ (n.) คนติงต๊อง, คนขี้เล่น

You're a goof!/ You're a goofball!

คุณเป็นคนติงต๊อง

dork โดเออรฺคฺ (n.) คนที่ไม่เท่, คนเฉิ่ม

You're a dork! 

คุณเป็นคนเฉิ่ม

You're being such a dork! 

คุณทำตัวติงต๊องจัง

dorky โด้เออร-ขิ (adj.) ติงต๊อง, เฉิ่ม, เชย

You're so dorky! 

คุณเฉิ่ม


weird วิเออรฺดฺ (adj.) แปลก

You're so weird! 

คุณแปลกจัง

weirdo วิเออรฺโดว (n.) คนแปลก

You're a weirdo. คุณเป็นคนแปลก


crazy เคร่สิ (adj.) บ้า

You're crazy! คุณบ้า

You're driving me crazy!

คุณทำให้ฉันรำคาญจนแทบคลั่งไปเลย


wacky แวะขิ (adj.) บ๊อง, บ้า, แปลก

You're so wacky! 

คนบ๊อง

wacko แวะโคว (n.) คนบ๊อง, คนแปลก

He's a wacko.

 เค้าเป็นคนบ๊อง


freaky ฟริขิ (adj.) พิลึกกึกกือ, น่ากลัว

That creature is really freaky-looking.

สิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นดูพิลึกจัง

freak ฟรีคฺ (n.) คนพิลึก

He's such a freak! 

เค้าช่างเป็นคนพิลึก


To lose one’s mind / To be out of one’s mind เป็นบ้า

You’ve lost your mind.  คุณเป็นบ้าไปแล้ว

Have you lost your mind?  คุณบ้าไปแล้วหรือไง

Are you out of your mind?  คุณเป็นบ้าหรือไง

I almost lost my mind when you left me.  ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

I’m stunned. / I’m shocked.  ฉันใจหาย ฉันตกใจ

I was stunned by the tragedy.  ฉันใจหายกับโศกนาฏกรรมนั้น


คุณบ้าเหรอ

Have you gone crazy?

Are you nuts?  


คุณเป็นคนบ้าเหรอ

Are you a nut?

Are you a maniac? 

 

  Are you mad at me?  

คุณโกรธฉันเหรอ

I’m mad about you.  

ฉันคลั่งไคล้คุณ

He’s mad about music. 

 เขาบ้าดนตรี

คำอื่นๆที่แปลว่า บ้า

Mad, crazy, insane, mental, bonkers, nutty, wacky


Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม