หูเบา หลอกง่าย อย่าเชื่อคนง่าย ควรช่างสงสัยมากขึ้น ตั้งคำถามมากขึ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หูเบา หลอกง่าย อย่าเชื่อคนง่าย 

ควรช่างสงสัยมากขึ้น ตั้งคำถามมากขึ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Gullible  หูเบา เชื่ออะไรง่าย ๆ

He’s a gullible person.  

เขาเป็นคนหูเบา

Don’t be so gullible.  

อย่าเป็นคนหูเบานัก

Don’t believe people so easily.  

อย่าเชื่อคนง่าย ๆ

  Why do you get tricked so easily? 

ทำไมคุณถึงถูกหลอกง่าย ๆ

Why do you get deceived so easily?  

ทำไมคุณถูกหลอกง่ายจัง

You should be more skeptical.  

คุณควรจะช่างสงสัยมากขึ้น

You should be more suspicious.  

คุณควรจะช่างสงสัยมากขึ้น

Don’t believe everything you hear or read.
อย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินมาหรืออ่านมา

Ask more questions.  

ให้ตั้งคำถามมากขึ้น

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม